zmagovalne jaslice

Ekipa Birmanec.si je na predlog g. nadškofa pripravnike na birmo spodbudila, da doma izdelajo jaslice in jih slikajo ter slike z razlago jaslic pošljejo na uredništvo ekipe Birmanec.si.

Prispelo je enajst jaslic, dvoje od teh sta izdelali botra in kandidatka. Kdo je dosegel prvo meso? Kdo je dosegel drugo mesto? Vse piše v nadškofovem zahvalnem pismu.

Vse jaslice si lahko ogledate spodaj.

Ekipa Birmanec.si


Nadškofovo zahvalno pismo

Dragi birmanci, sodelujoči na natečaju jaslic!

Vesel sem, da ste se opogumili in izdelali ter pripravili jaslice. Hvala vam, da ste se potrudili iskati aktualnost jaslic v današnjem času in predvsem v vašem okolju. Kot ste nekateri z jaslimi lepo pokazali, je Jezusovo rojstvo praznik za vaš kraj, vašo župnijo in vaš dom, zato je prav, da ste kot prostor Jezusovega rojstva izbrali vam znano domače okolje.

Komisija (nadškof Alojzij Cvikl, Jure Sojč, Branka Kladnik), se je sestala v petek, 7. 1. 2022, in je jaslice pregledala pod naslednjimi vidiki:

1. Sodelovanje z botrom ali drugimi družinskimi člani
2. Izvirnost ideje
3. Besedilo – utemeljitev
4. Estetskost izdelka
Komisija pri izbiri ni imela lahkega dela, saj so vsake jaslice po svoje lepe in izvirne. Vendar se je po temeljitem premisleku odločila za jaslice, ki sta jih izdelali kandidatka za birmo Tia Horvat in njena botra Lucija Gungl iz župnije Slivnica pri Mariboru. Nagrada za prvo mesto je romanje za mlade v Srbijo v času jesenskih počitnic, od 26. do 29. oktobra 2022. Nagrado dobi ena oseba.
Drugo mesto so dosegle jaslice Julije in Ane, ki sta jih prav tako izdelali skupaj in prav tako napisali dobro razlago. Nagrada za drugo mesto bo podeljena na sedežu nadškofije v Mariboru.

Jaslice, ki so dosegle prvo mesto so bile izbrane z utemeljitvijo:
Čeprav so bile tudi druge jaslice zanimive in aktualne, so jaslice, ki sta jih izdelali Tia in Lucija iz župnije Slivnica pri Mariboru, dobro povzele bistvo učlovečenja Boga. Tia in Lucija sta v razlagi zapisali: »Da se bolj poveževa botra in birmanka, sva se odločili, da kvalitetno preživiva skupaj čas z izdelavo jaslic. Ob tem je bilo veliko časa za pogovor.« Vidik sodelovanja, skupne hoje -sinodalnosti je bil letos najpomembnejša in odločilna točka pri ocenjevanju, in pri Luciji in Tii je ta moment vidno prisoten.

Jaslice sta izdelali iz materialov, ki jih najdemo v vsakem domu. Figure sta izdelali sami, saj – kot pravita – radi ustvarjata. Pri izdelavi sta upoštevali biblična poročila o Jezusovem rojstvu, ki sta jih uporabili tudi pri razlagi jaslic. Njuna razlaga je vsebinsko bogata in zajema celoten proces nastanka jaslic.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se odločili sodelovati v natečaju jaslic. Morda ste že sami opazili, da ste z izdelavo jaslic že naredili prostor Jezusu, ki si želi biti sredi med vami.

Vaš + Alojzij Cvikl, nadškof