Luč, ki prižiga luč

Luč, ki prižiga luč
Za dobro pripravo na srečanje birmancev iz MB nadškofije smo za vas pripravili tudi posebno katehezo.
Poglejte in natisnite KATEHEZO LUČ, KI PRIŽIGA LUČ>>> (v PDF).

Cilji:
– doživljajski: Birmanci se veselijo skupnosti, obdarjenosti.
– spoznavni: Birmanci odkrijejo pomen darov znotraj skupnosti in pomen medsebojne motivacije.
– dejavnostni: Birmanci pripravijo motiv/simbol za birmansko svečo, ki jih predstavlja.