Spoštovane katehistinje, katehetje in duhovniki!

Ekipa Birmanec.si je pripravnikom na birmo pripravila križev pot, ki se je izvajal preko spletnega medija Zoom in je potekal na postne petke, vsakokrat za eno od naddekanij, predvidoma ob 16.30. S pripravniki je pobožnost križevega pota molil nadškof msgr. Alojzij Cvikl.

Razpored po naddekanijah:

Obilo blagoslova v postnem času!

Ekipa Birmanec.si