Križev pot

Kateheza o križevem potu
Za postni čas smo pripravili KATEHEZO O KRIŽEVEM POTU >>> (v PDF).

Cilji:
– spoznavni: Birmancem se predstavi molitev križevega pota (ali pa ponovijo to, kar že poznajo).
– doživljajski: Birmanci povežejo posamezne postaje s težavami v svojem življenju.
– dejavnostni: Birmanci pripravijo in skupaj z drugimi zmolijo križev pot.