KATEHEZA 1

KATEHEZA 1: Zakaj biti kristjan?
(za teden od 16. 11. do 20. 11. 2020)

UVODNA MOLITEV
Pridi, Sveti Duh,
napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo,
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo.
Bog, naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči.
Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav,
in vselej radi sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

VIDEONAGOVOR (duhovnik Martin Golob)

DELOVNI LIST
Zakaj biti kristjan? >>>

PESEM
Pričeval ljubezen bom